ಪಥಸಂಚಲನೆ : ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಪಥಸಂಚಲನೆ : ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಂತರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ   ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Share this